Zistite, ako o vás hovoria
Skúmať, ako sa o niečom na Facebooku hovorí, je pri stovkách a tisícoch príspevkov nad ľudské možnosti.
Preto vznikol Sentigrade - nástroj pre analýzu sentimentu slovenského textu.
Vyberte stránku zo zoznamu Vyberte stránku...
Ak chcete vidieť analýzu vašej stránky, napíšte nám na .
Ako to funguje
Zadajte stránku na Facebooku
Sentigrade pracuje s verejne dostupnými dátami z fanúšikovských stránok na Facebooku. Pre analýzu nemusíte mať administrátorské prístupy ku stránke, stačí jej adresa. Príspevky na stránke by mali byť v slovenčine.
Spracujeme dáta
Po zadaní adresy načítame diskusie pod príspevkami stránky a príspevky návštevníkov. Každý komentár ohodnotíme na škále -100 až 100 a určíme, či je negatívny, neutrálny, alebo pozitívny. Algoritmus na určenie sentimentu stále vylepšujeme, dnes má presnosť 80 %. Náš algoritmus je porovnateľný s výsledkami, ktoré sa v zahraničí dosahujú pre angličtinu.
Viete, ako o vás hovoria
Po spracovaní dát hneď vieme priemerný sentiment diskusií pod príspevkami, aj priemerný sentiment všetkých príspevkov od návštevníkov. Graf sentimentu ukazuje v čase, akú diskusiu jednotlivé príspevky vyvolali. Prehľad najpozitívnejšich a najnegatívnejších príspevkov a komentárov dáva možnosť priamo vstúpiť do diskusie a zareagovať.
Autori
FIIT STU
Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2003 ako prvá na Slovensku systematicky pokrýva oblasť infomačných technológií vo vzdelávaní aj vo výskume.
Seesame
Viac ako dve desaťročia prináša komunikačné riešenia, ktoré organizáciám a značkám prinášajú výsledky vo vzťahoch aj podnikaní. Robí to na základe poctivého skúmania názorov a postojov ľudí.